NLP

NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren) is een gestructureerde manier om mensen te coachen in hun veranderingsprocessen. Met als doel om steeds dichter bij zichzelf te komen. NLP geeft inzicht:
- in overtuigingen en gedachten over jezelf die belemmerend werken.
- in de wijze waarop je met problemen omgaat.
- in de manier waarop je communiceert.
- in de doelen die je nastreeft.
- in de hulpbronnen die je nodig hebt om je 1e stappen te zetten.

Door te zien, te begrijpen en dingen anders te benaderen, kan je tot nieuwe keuzes komen en beginnen aan een veranderingsproces. NLP helpt om oude patronen en gedachten te vervangen door nieuwe manieren om met jezelf en anderen om te gaan. NLP is een oplossingsgerichte methode met respect voor je eerdere gemaakte keuzes.